19. 06. 2019
   
Písmo

Akcie

Exkurzia Nestville Park


Začiatok mesiaca sme odštartovali opäť zaujímavým programom pre našich žiakov a to návštevou Nestville Parku, ktorý sa nachádza v obci Hniezdne pri Starej Ľubovni. Nestville park je expozícia, ktorá je nositeľom a oživovateľom histórie a tradícii. Návštevníkovi predstavuje nevšedný a zaujímavý historický prierez výrobou liehovín a remesiel súvisiacich so spracovaním a uskladnením liehu až po moderný dnešok. Žaci mali možnosť prezrieť si tri časti expozície:

História - historické remeslá, ktoré súviseli s liehovarníctvom

Moderna - moderný liehovar na výrobu liehu

Tradícia - rezbárska sála s vyrezávaným obrazom a sklady zrenia whisky

V závere výletu žiaci navštívili chocolatériu - prevádzku na výrobu čokolády, kde pozorovali pracovníkov priamo pri výrobe čokolády, ktorú si mohli aj zakúpiť. Žiakom sa exkurzia páčila a získali nielen mnoho vedomostí a rozhľad ale aj množstvo zážitkov.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii kliknutím na tento odkaz

***********************************************************************************************

Beh Ivana Pšenka 2018


Dňa 23. 11. 2018 sa pod záštitou mesta Michalovce, Atletického klubu Michalovce a Matice slovenskej Michalovce uskutočnil XXII. ročník Detského behu Ivana Pšenka. V 18 vekových kategóriach štartovalo celkovo 296 bežcov zo základných, stredných škôl ako i z bežeckých oddielov Košického a Prešovského kraja, ale i zo zahraničia. Našu školu reprezentoval žiak I. HA triedy Lukáš Biskup v kategórii dorastenci (2001-2002), kde bežal 3 000 m - 3 stredné okruhy po Námestí Osloboditeľov Michalovce. Za úspešnú reprezentáciu našej školy ďakujeme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

Výsledkovú listinu si možete prezrieť kliknutím na tento odkaz

***********************************************************************************************

Správna voľba povolania - prezentácia školy


Aj tento školský rok 2018/2019 dňa 25. 10. 2018 sa naša škola zúčastnila akcie pod názvom Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu, ktorú už po ôsmykrát zorganizoval Košický samosprávny kraj v spolupráci s mestom Michalovce a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v priestoroch telocvične Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Našu školu prezentovali žiaci - Katarína Uherská z II. HA, Karol Gojda z III. HA a Patrícia Rohunová zo IV. HA pod vedením zástupkyne školy Mgr. Marty Kurillovej a učiteliek Ing. Renáty Serenčkovej a PhDr. Kvetoslavy Mondokovej.

Veríme, že sme svojimi výtvormi, prezentáciou a pútavými informáciami o škole oslovili žiakov deviatych ročníkov a dúfame, že sa s viacerými aj osobne stretneme na prijímacich skúškach. Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto akcie (nieln vyššie uvedeným žiakom a pedagógom) veľmi pekne ďakujeme. 

Vedenie SHA-Dufincova.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii kliknutím na tento odkaz

*************************************************************************************************

Baristický kurz

Počas dvoch dní 22.-23. 10. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili baristického kurzu Barista Basic na mieste Barista Coffe Training POINT pod vedením skúseného profesionálneho baristu a trénera Miroslava Škovránka. Žiaci získali základné vedomosti o káve a praktické zručnosti pri príprave kávy. Po vedomostných a praktických skúškach získali certifikát, ktorý im pomôže uplatniť sa v praxi. Mnohých z nich tento odbor zaujal a naša škola pevne verí, že sa mnohí v tomto odbore aj uplatnia.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii kliknutím na tento odkaz

**************************************************************************************************

Deň otvorených dverí 2018

 

Dňa 05. 10. 2018 naša škola otvorila svoje brány pre širokú verejnosť, ale hlavne pre žiakov deviatych ročníkov, ich rodičov a výchovných poradcov. Počas tohto dňa si mohli prezrieť priestory školy, prezentáciu o  škole, v ktorej im boli poskytnuté všetky informácie o štúdiu na našej škole, ale aj prácu našich žiakov. Tí im pripravili aj ukážku prípravy slávnostných tabúľ na rôzne príležitosti, ale aj malé občerstvenie v podobe palaciniek a jednohubiek. Dúfame, že sa budúcim stredoškolským študentom u nás páčilo a v budúcnosti sa rozhodnú pre štúdium na našej škole.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii kliknutím na tento odkaz

***************************************************************************************************

Poradie základných a stredných škôl v SR

2017


Na internetovej stránke Ineko bol zverejnený aktuálny rebríček základných a stredných škôl. Jedným z kritérii hodnotenia sú aj výsledky absolventov v externej časti maturitnej skúšky. Naša škola sa umiestnila na 7. mieste v SR a na 2. mieste za košický kraj. Možno aj tieto informácie pomôžu budúcim absolventom rozhodnúť sa pre našu školu. Konkrétne výsledky si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

http://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2017&ts=SO%C5%A0&k=6,8&l=0&u=&h=skore&ms=0

http://www.ineko.sk/clanky/pozrite-si-aktualne-poradie-zakladnych-a-strednych-skol


****************************************************************

Sweet Cup 2016

12. februára sa v Prešove uskutočnila medzinárodná gastronomická súťaž cukrárov, kuchárov, predavačov a aranžérov Sweet Cup 2016. Tento ročník sa niesol v znamení témy "S láskou zmeňme kúsok seba". Našu školu reprezentoval žiak I. HA triedy Erik Brilla pod vedením učiteľky odborných predmetov Ing. Dariny Blichovej. Pripravili dezert pod názvom "Krúpkový hrášok v omáčke Margot", ktorý bol ocenený za to, že obyčajné jačmené krúpky dokázali povýšiť na slávnostný dezert. Za svoju nápaditosť a šikovnosť získali zlatú medailu a prvé miesto.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii kliknutím na tento odkaz

***************************************************************************************************

Danubius Gastro CUP 2016 Bratislava

Každoročne na tomto prestížnom podujatí získavame ocenenia a nebolo tomu inak ani tento rok. Súťaže  vo varení a pečení v kategórii kuchár junior sa po prvý krát zúčastnil náš žiak III.HA triedy Martin Budziňák. Pripravoval Prepelicu s jablkové chatney a šípkovou omáčkou. Získal bronzovú medailu za čo mu srdečne blahoželáme.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii kliknutím na tento odkaz

****************************************************************************************************

Lyžiarsky výcvik 2016

V dňoch od 24. do 28.01.2016 naša škola zorganizovala lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Drienica Lysá. Keďže sa všetci žiaci naučili lyžovať a všetci sa vrátili domov v naprostom poriadku považujeme cieľ lyžiarskeho výcviku za splnený. Okrem lyžovania sme im umožnili odýchnuť si vo wellness centre, zatancovať si na diskotéke a zalyžovať si pod nočnou oblohou. Domov odchádzali nadšení zo športu, s ktorým sa prevažna väčšina stretla prvý krát a plní zážitkov. Tešíme sa, že sa im na lyžiarskom výcviku páčilo. Veríme, že na budúci rok si opäť spolu zalyžujeme.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii kliknutím na tento odkaz 

****************************************************************************************************** 

 

Deň otvorených dverí

Ako každý rok aj tento rok škola zorganizovala Deň otvorených dverí a privítala všetkých, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole. Pripravila pestrí program tak, aby záujemci mali možnosť nakuknúť do všetkých oblastí výučby. Žiaci školy prakticky predviedli flambovanie ovocia, prípravu palaciniek, vyrezávanie ovocia, miešanie nápojov, skladanie servítok, prípravu slávnostných stolov, ukázali im ako sa oboznamujú s ľudovými tradíciami. Okrem toho im z teoretických poznatkov prednášali poznatky o víne a medzinárodnej gastronómii a to v anglickom a ruskom jazyku pomocou prezentácii.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii kliknutím na tento odkaz

*****************************************************************************************************

Maturita 2015

V mesiaci marec maturanti našej školy vykonali externú časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka, ktorú zvládli veľmi úspešne.K týmto výsledkom im srdečne blahoželáme. Výsledky z týchto skúšok si môžte prezrieť kliknutím na nasledujúci odkaz.

Výsledky maturity -  ANJ
Výsledky maturity -  SJL

****************************************************************************************************

 

Workshop Musetti 2015

img 1484Profesionálna kávová spoločnosť Musetti Caffé v priestoroch školy usporiadala workshop pre našich žiakov. Táto spoločnosť sa zaoberá distribúciou kávy Musetti a výučbou kávovej kultúry na Slovensku a baristickým kurzom. O kvalitu týchto služieb sa stará tím pracovníkov, ktorí majú s touto činnosťou dlhodobé skúsenosti a odborné znalosti. Žiaci sa na workshope oboznámili s pojmom káva, jej pestovaním, zberaním a pražením. Nučili sa rozpoznávať druhy a kvalitu kávy a v závere videli názornú ukážku prípravy kávy a techniky Latte art. Mohli si to vyskúšať ale aj súťažiť vo vedomostných otázkach a príprave kávy. Súťaž vyhrala žiačka V.HA triedy Katarína Uchnárová, na druhom mieste sa umiestnil žiak II.HA triedy Timotej Išky-Janík a na treťom žiak IV.HA triedy Jakub Eštok. Srdečne blahoželáme. 

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii kliknutím na tento odkaz

*****************************************************************************************************

Sweetcup 2015

zmenen19. 02.2015 sa v Prešove konala  medzinárodná gastronomická súťaž cukrárov, kuchárov, predavačov a aranžérov Sweetcup 2015. Téma tohtoročnej súťaže sa niesla pod názvom Dezert 21. storočia
Našu školu reprezentoval žiak III.HA triedy Samuel Korpesio pod vedením vyučujúcej odborných predmetov Ing. Dariny Blichovej. Súťažil v kategórii kuchár a pripravoval dezert, ktorý pomenoval Tvarohový krém s molekulárnym zdobením. Spolu s vyučujúcou sa rozhodli vyskúšať moderný trend molekulárnej gastronómie.
A rozhodne sa to oplatilo, pretože sa umiestnili v striebornom pásme a získali ocenenie "najkreatívnejší kuchár"

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii kliknutím na tento odkaz

*****************************************************************************************************

Danubius Gastro CUP 2015

Už po tretíkrát sa žiaci našej školy zúčastnili v dňoch 29.01.2015 do 01.02.2015 národnej súťaže kuchárskeho a cukrárskeho umenia Danubius Gastro Cup 2015 v Bratislave. Bratislavský klub SZKC zorganizoval 15. ročník súťažnej výstavy Poézia v gastronómii a 6. ročník súťaží vo varení a pečení naživo. Znova sa stretli odborníci, aby spoločne prezentovali dôležitosť a krásu kuchárskeho a cukrárskeho remesla. 
Školu prezentovali dvaja žiaci - Nikola Mikulaničová a Marcel Horvát - vo varení na živo v odbore kuchár junior pod vedením vyučujúceho odborných predmetov Ing. Martina Gorného. Obidvaja boli za svoj výkon odmenení bronzovou medailou.

 

Fotografie si môžte pozrieť vo fotogalérii kliknutím na tento odkaz

******************************************************************************************************

Deň otvorených dverí


dddDňa 14.01.2015 sme otvorili brány našej školy pre žiakov 9. ročníka, ich rodičov a širokú verejnosť. Žiaci mali možnosť pozrieť si študentov našej školy priamo pri práci. Predviedli im miešanie nápojov, flambovanie palaciniek, prípravu stolov pri rôznych príležitostiach ale aj skladanie servítok na mnoho spôsobov. Ďalej si žiaci mohli prezentáciu o našej škole, priestory školy aj získané ocenenia našich študentov na súťažiach. Študenti, ktorí boli na zahraničnej praxi im porozprávali o skúsenostiach, ktoré tam nadobudli. 

 

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii kliknutím na tento odkaz

******************************************************************************************************

 Výlet - predvianočná Viedeň

V predvianočnom čase sa naši študenti spolu so svojími pedagógmi rozhodli vychnutnať si atmosféru samotnej Viedne. Okrem toho navštívili aj kultúrne pamiatky a to kráľovský palác sídlo Habsburgovskej Rakúsko-Uhorskej monarchie, záhrady Glorettu, radnicu a univerzitu. Neskôr pokračovali návštevou najznámejších vianočných trhov v Európe. Poslednou zastávkou bol zábavný park Práter. Cestou domov ešte neobišli Bratislavský hrad a Slavín. Domov sa vrátili s krásnymi zážitkami a opäť načerpali veľa skúseností a vedomostí.

 

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii kliknutím na tento odkaz

******************************************************************************************************

Exkurzia - Vianoce v Európe

Naši študenti sa dňa 11.12.2014 zúčastnili veľkolepej akcie s názvom Christmas in Europe - Vianoce v Európe, ktorej hostiteľom bola Hotelová akadémia Prešov. Štdenti mali možnosť vidieť betlehemy, ľudové remeslá, prezentáciu slovenských vín a unikátnych minerálnych vôd, počas workschopov sa mohli naučiť pripraviť vianočné perníčky a spoznať tajomstvá Solivarskej čipky. V športovej hale priamo v priestoroch HA sa prezentovali študenti rôznych krajín napr. vianočným stromčekom z Arménska alebo štedrovečerným stolom študenti z Talianska. Naši žiaci túto exkurziu veľmi ocenili.

*******************************************************************************************************

Pivný školiaci program

pivoDňa 19.11.2014 k nám do školy zavítal obchodný sládok Dr. Ján Píry a manažér technického servisu SR Igor Slotka a Valter Thinschmidt, aby študentov štvrtého a piatého ročníka školili o výrobe piva, čapovaní piva a  hygiene pri výrobe a čapovaní piva, ktoré ovplyvňujú kvalitu piva.
Pivný program mal tri časti: 1. výroba piva
                                                  2. prezentácia technického zariadenia
                                                  3. čapovanie piva
Po zvládnutí písomného testu študenti získali osvedčenie o absolvovaní pivného školiaceho programu. Študent Jakub Eštok bol vyhlásený za 3000-tého školiaceho sa študenta a za odmenu získla kartón nealkoholického piva Birell.
Študenti odchádzali zo školenia obohatení o vedomosti a skúsenosti pri čapovaní piva.

 

Fotografie si môžte prezrieť vo fotogalérii kliknutím na tento odkaz

******************************************************************************************************

Paríž

parizV dňoch 22.10-26.10.2014 sa naši študenti spolu s pedagógmi zúčastnili poznávacieho zájazdu v Paríži. Počas 5-dňového zájazdu navštívili rôzne kultúrnohistorické pamiatky a spoznali ich bohatú históriu. Okrem najznámejšej Eiffelovej veže, Louvre, Víťazného oblúku a Notre-Dame de Paris navštívili zámok Versailles spolu s nádhernými záhradami čo u žiakov ale aj u učiteľov zanechalo nezabudnuteľné dojmy. Ďalej žiaci mohli na tomto výlete obdivovať Baziliku a hrobku Napoleona. Zájazd ukončili večernou plavbou po Seine. Domov odchádzali plní krásnych zážitkov a pekných chvíľ, ktoré tam zažili.

 

 

Fotografie si môžte pozrieť vo fotogalérii kliknutím na tento odkaz

******************************************************************************************************

Deň zdravej výživy               

pavPri príležitosti 18.októbra Dňa svetovej výživy sa naša škola rozhodla usporiadať Deň zdravej výživy. Študenti počas dňa pripravovali rôzne šaláty, ovocné a zeleninové misy, pri príprave ktorých využili zručnosti carwingu, pomazánky a iné pochúťky. Následne tieto práce vystavovali vo vestibule školy spolu so slávnostným stolom, ktorý bol prestretý pre aktuálne ročné obdobie, čiže vo farbách jesene. Záver dňa sa niesol v nezameniteľnej gastronomickej atmosfére sprevádzaný vyhlásením víťaza tejto prezentácie.
Tento deň bol veľkým zážitkom pre našich študentov, ktorí ukázali, že zdravé jedlo môže byť nielen chutné ale aj pekné a lákavé.

 

Fotografie si môžte pozrieť vo fotogalérii kliknutím na tento odkaz

****************************************************************************************************** 

HOSPODÁRSKE NOVINY priniesli rebríček   najúspešnejších gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v jednotlivých krajoch.

Väčšina stredných škôl na Slovensku patrí pod správu samosprávnych krajov, ktorých predsedov a poslancov budeme budúcu sobotu voliť v regionálnych voľbách. HN vám preto prinášajú rebríček najúspešnejších gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v jednotlivých krajoch.

Najlepšie školy podľa maturít 2013:

 

TOP STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

 Podľa výsledkov v externých maturitách z matematiky

Stredná odborná škola - Spišská Nová Ves

Stredná zdravotnícka škola - Košice

Stredná odborná škola - Rožňava

Stredná odborná škola technická - Michalovce

Obchodná akadémia - Michalovce

Podľa výsledkov v externých maturitách zo slovenského jazyka

SŠ – Obchodná akadémia pre žiakov s TP - Košice

Súkromné konzervatórium - Košice

Konzervatórium - Košice

Súkromná hotelová akadémia – Dufincova, Michalovce

Súkromná stredná odborná škola PAMIKO - Košice

 

************************************************************************************

Praktická časť maturitnej skúšky 2013

 Blahoželáme maturantom k úspešnému vykonaniu praktickej maturitnej skúšky

a ďakujeme za úžasný gastronomický zážitok.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii kliknutím na tento odkaz.

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 Danubius Gastro Cup 2013 Bratislava

             V dňoch 24. a 27. januára sa naši žiaci zúčastnili súťaže kuchárov a cukrárov vo varení a pečení "naživo" Danubius Gastro CUP 2013. Žiaci V.HA triedy Maroš Balog a Pavol Duška súťažili v kategórii kuchár junior a cukrár junior. Maroš Balogh získal fantastickú striebornú medailu a vynikajúcu bronzovú medailu získal Pavol Duška v pečení na živo ako cukrár junior.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii kliknutím na tento odkaz.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EUROCUP  2012  Prešov

             Žiaci našej školy - Maroš Horvát a Tomáš Hricík - z 3. ročníka sa v dňoch 13. a 14. novembra 2012 zúčastnili Eurocupu, prestížnej medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov. Eurocup pravidelne organizuje Hotelová akadémia Prešov  vo svojej športovej hale na Baštovej ulici č.2.

            Súťaže sa zúčastnilo 39 škôl a 80 účastníkov, 29 zo Slovenska a 10 zo zahraničia (Česko, Maďarsko, Poľsko, Taliansko, Slovinsko, Ukrajina). Súťažili dvojčlenné družstvá a každý súťažiaci mal pripraviť za 12 minút tri porcie alkoholického short drinku a nealkoholického soft drinku.

             Short drink musel obsahovať  šesť substancií - tri alkoholické a tri nealkoholické substancie.  Alkoholické substancie povinne obsahovali Bacardi Oakheart a nealkoholické substancie obsahovali sirupy monini. Soft drink obsahoval maximálne šesť nealkoholických substancií, povinne sirupy monini a ovocné šťavy Rio fresh.

            V kategórii soft drinkov naši žiaci obsadili 3. miesto a prebojovali školu do zlatého pásma. Obdržali diplomy a medaily. Diplom a medailu dostala aj škola.

            Vedenie školy ďakuje súťažiacim za vzorné vystupovanie a reprezentáciu školy, pánovi Ing. Gornému za prípravu žiakov na súťaž a žiakom, ktorí sa priamo zúčastnili ako pozorovatelia, ďakujeme za povzbudzovanie a vytvorenie výbornej atmosféry.

                                                                                                         Riaditeľ SHA

prezentacia-skoly

fotogaleria_small

letak-o-skole

2015-mousson

idea 1

Správy z východu