16. 07. 2019
   
Písmo

Škola

 škola má odbory:

1. Hotelová akadémia   6323 K, 5- ročné štúdium s maturitou a výučným listom v odbore,

2. Čašník,  servírka       6444 H, 3- ročné štúdium s výučným listom,

3. Predavač                     6460 H, 3- ročné štúdium s výučným listom.

 

V novom školskom roku 2018 / 2019

príjmeme pre

Hotelovú akadémiu        24 žiakov

odbor predavač              

odbor čašník, servírka    

Rozhodnutím MŠVVaŠ - SR, č. 2015-6274/24094:3-100 B z 13.05.2015, Súkromná hotelová akadémia - Dufincova má s platnosťou od 01.09.2016 dva nové odbory, ktorými rozšírila sieť odborov  školy o:

- študijný odbor   Kuchár   6445 K, 4-ročné štúdium s maturitou,

- učebný odbor    Kuchár   6445 H, 3-ročné štúdium s výučným listom. 

V novom školskom roku 2018 / 2019

príjme pre

študijný odbor Kuchár            

učebný odbor Kuchár             

 

Štúdium na našej škole je bezplatné!

 

prezentacia-skoly

fotogaleria_small

letak-o-skole

2015-mousson

idea 1

Správy z východu