19. 06. 2019
   
Písmo

Kam po maturite


Všetci absolventi môžu po maturite pokračovať v štúdiu na akejkoľvek vysokej škole. Absolventi ktorí nebudú študovať na VŠ sa uplatnia na trhu práce. Škola pripravuje žiakov pre trhovú ekonomiku, aby sa vedeli pohybovať a orientovať na trhu práce, budú vedieť podnikať ( hlavne súkromne ), založiť si vlastný podnik - živnosť alebo obchodnú spoločnosť. Štúdium na škole prebieha podľa duálneho systému vzdelávania.


Na trhu práce sa uplatnia v:

  • gastronomickej oblasti

ako kuchári, čašníci, manažéri, prevádzkari, vedúci gastronomických stredísk spoločného stravovania

  • ekonomickej oblasti

ako účtovníci, obchodní zástupcovia firiem, ekonómovia, finanční poradcovia, riadiaci pracovníci podnikov spoločného stravovania, gastronómie, CR a turizmu,v bankovníctve,

  • v oblasti cestovného ruchu (CR)

ako sprievodcovia CK, tlmočníci, prekladatelia, pracovníci hotelov a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárii, riaditelia hotelov, stravovacích zariadení a cestovných kancelárií, i ako majitelia vlastných prevádzkových jednotiek spoločného stravovania, turizmu a cestovného ruchu.

  • v pedagogickej oblasti

ako majstri odborného výcviku, učitelia odborných predmetov a učitelia cudzích jazykov,

  • v oblasti verejnej správy a samosprávy

ako vedúci školských a závodných jedálni, účelových stravovacích zariadení, v justícii, pohraničnej službe, aj ako administratívni pracovníci.


Štatistiky potvrdzujú až 98% zamestnanosť absolventov hotelových akadémii doma a v zahraničí.

 

prezentacia-skoly

fotogaleria_small

letak-o-skole

2015-mousson

idea 1

Správy z východu