19. 06. 2019
   
Písmo

Maturity

Maturity a Záverečné skúšky

Termíny maturitných skúšok:

12.03.2019 (utorok) - Externá časť MS a písomná forma internej časti MS -

                                   Slovenský jazyk a literatúra

13.03.2019 (streda) - Externá časť MS a písomná forma internej časti MS - Anglický jazyk

19.-20.04.2019 (štvrtok, piatok) - Praktická časť odbornej zložky MS

03.06.2019 (pondelok) - Ústna časť MS Slovenský jazyk a literetúra, Anglický jazyk

04.06.2019 (utorok) - Teoretická časť odbornej zložky

 

Zloženie komisie MS:

Celoškolský predseda MK - Mgr. Irina Leczová

Predseda SJL - PaedDr. Lívia Kaššajová

Predseda ANJ - Mgr. Irina Leczová

Predseda TČOZ - Ing. Lenka Vass

Predseda PČOZ - Ing. Lenka Vass

 

Termíny záverečných skúšok:

17.06.2019 (pondelok) - Písomná časť

17.06.2019 (pondelok) - Praktická časť

18.06.2019 (utorok) - Ústná časť

 

Zloženie komisie ZS:

Celoškolský predseda - PhDr. Marianna Behúnová

 

prezentacia-skoly

fotogaleria_small

letak-o-skole

2015-mousson

idea 1

Správy z východu