19. 06. 2019
   
Písmo

Informácie o škole

 

Súkromná hotelová akadémia - Dufincovalogo

  •    THE HOTEL ACADEMY
  •    DIE HOTEL AKADEMIE
  •    L´ACADEMIE D´HOTELLERIE
  •    Člen Asociácie súkromných škôl

je perspektívna škola moderného európskeho typu rodinnej školy.
Sme členom Asociácie súkromných škôl Slovenska.

Škola začala svoju činnosť na základe Rozhodnutia MŠ SR z 13.7.2006 pod číslom: CD.2006-6661/14717-1:096.
Je zaradená do siete stredných škôl s činnosťou od 1.9.2007 s akreditovaným študijným odborom Hotelová akadémia a programom ISCED 3A, č. 63 - ekonomika, organizácia, obchod a služby.

6323 K - HOTELOVÁ AKADÉMIA

Škola má: učebne teoretickej výuky i odbornej praxe, výpočtovej techniky, chémie s laboratóriom, učebňu strojopisu, odbornú jazykovú učebňu s interaktívnou tabuľou, telocvičňu, posilňovňu, klubovňu a školskú jedáleň. Pre žiakov je k dispozícii bežecká dráha a ihrisko.
Ubytovanie žiakov podľa ich záujmu zabezpečujeme v DM SOŠ (Strednej odbornej školy obchodu a služieb) na Špitálskej ulici číslo 6 - internát Dúha.

Štúdium u nás je bezplatné - čo škola potvrdí zmluvou o bezplatnom štúdiu pri nástupe študenta do školy.

Sociálne odkázaným žiakom škola zabezpečuje a poskytuje štipendium podľa ich prospechu, ktoré sa ½ ročne prehodnocuje:

priemer do 2,0 = 45,53 eur 
od 2,0 - 2,5 = 31,88 eur
od 2,5 - 3,5 = 22,77 eur

Všetkých záujemcov pozývame na návštevu školy s ukážkami prác našich študentov po predošlom telefonickom dohovore na telefónnom čísle 0907 180 813

prezentacia-skoly

fotogaleria_small

letak-o-skole

2015-mousson

idea 1

Správy z východu