19. 06. 2019
   
Písmo

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok


Zverejňovanie dokladov - zmlúv, faktúr a objednávok na základe prijatého zákona č. 546/2010 z 9. decembra 2010, ktorý schválila Národná rada SR 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

ZMLUVY
FAKTÚRY
OBJEDNÁVKY

 

prezentacia-skoly

fotogaleria_small

letak-o-skole

2015-mousson

idea 1

Správy z východu